RD-pålar: Upptäck Hemligheten Bakom Effektiva Grundläggningar

Letar du efter en pålitlig och kvalitativ markentreprenad för att göra betongarbete för ert projekt? Då har du hittat rätt.

Är du nyfiken på vad som gör RD-pålar så effektiva i modern grundläggning? Denna artikel ger dig insikter i denna unika lösning. RD-pålar, en typ av spetsburen och borrad stålrörspåle fylld med betong, har revolutionerat grundläggningsarbeten. Genom att kombinera stålens styrka med betongens hållbarhet erbjuder de en robust lösning för byggprojekt. Läs vidare för att förstå hur RD-pålar kan vara svaret på dina byggutmaningar.

Vad är RD-pålar?

RD-pålar representerar en banbrytande metod inom grundläggningsområdet. Till skillnad från traditionella stålkärnepålar, som har en kärna av stål, utgörs RD-pålen av ett bärande stålrör. Detta rör drivs ned i berget, och efter att dess bärighet verifierats, fylls det med injekteringsbetong. För att fullborda konstruktionen används en RD-hylsskarv, eller alternativt svetsning, för att skarva ihop pålens delar.

Fördelar med RD-pålar

Användningen av RD-pålar erbjuder många fördelar:

  • Inspektion: En betydande fördel är möjligheten att inspektera konstruktionen även efter att arbetet är avslutat. Detta garanterar en högre kvalitetsnivå.
  • Flexibilitet: RD-pålar påverkas inte av hinder under marken, vilket gör dem till en flexibel lösning för diverse byggprojekt.
  • Effektivitet och säkerhet: Genom att undvika hinder under jorden blir arbetet både mer effektivt och säkrare.
  • Miljövänlig: Dessa pålar medför mindre markvibrationer, och bullernivån kan effektivt dämpas för att minimera påverkan på omgivningen.

Genom dessa egenskaper framstår RD-pålar som en optimal lösning för grundläggning i moderna byggprojekt, och bidrar till en säkrare, mer hållbar och effektiv byggprocess.

Konstruktion av RD-pålar

RD-pålar är konstruerade för att effektivt tränga genom olika markskikt och nå ner i berggrunden. Deras konstruktion möjliggör precision i positionering och minimala avvikelser i lutning, vilket är avgörande i många byggprojekt.

Beståndsdelar i RD-pålens Konstruktion

RD-pålarna består av följande komponenter:

  • Pålrör: RD400–RD1200-pålar är konstruerade med längd- eller spiralsvetsade stålrör. Dessa rör är robusta och möjliggör borrning genom alla typer av naturliga markskikt.
  • Spiralsvetsat pålrör: Det spiralsvetsade pålröret ger en stark och hållbar struktur för pålen.
  • Svetsad skarv: Ett kritiskt element i konstruktionen som bidrar till pålens stabilitet och hållbarhet.
  • Borrsko/ringborrkrona: Dessa används för att effektivt borra genom markskikt och nå berggrunden.

Skarvning genom Svetsning:

  • När det kommer till skarvning av RD-pålar, används ofta svetsning. Pålrören levereras med ändarna fasade för svetsning, vanligtvis med en vinkel på 30 grader.
  • Ett spår kan maskinbearbetas i svetsfasningen för att fungera som stöd vid mekanisk svetsning. Denna detalj i konstruktionen förenklar och säkerställer en stark och hållbar förbindelse mellan pålsegmenten.

Denna noggranna konstruktion gör RD-pålar till en pålitlig och effektiv lösning för grundläggning, anpassad för både enkla och komplexa byggprojekt.

Behöver ni hjälp med betongarbete i stockholm?

Hör av dig redan idag för att få mer information, helt kostnadsfritt såklart.

Blank Form (#3)